Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKI METAFORA

Witamy serdecznie w sklepie internetowym marki Metafora.

ARTYKUŁ 1. REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy METAFORA, działający pod adresem www.metafora.net.pl należy do firmy

M-line Collection Bogusław Madej , z siedzibą w Krakowie, przy ul. Blokowej 3, kod pocztowy: 31-752, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 1822(S) posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 676-000-22-61, REGON:003875035 i umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym marki METAFORA.

2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.metafora.net.pl w zakładce „do pobrania:” .

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a M-LINE COLLECTION Bogusław Madej.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

ARTYKUŁ 3. DEFINICJE

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (wiek min. 18 lat) zdolna do zawierania wiążących umów, zarejestrowana w Serwisie www.mline.com.pl zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Serwis – prowadzony przez M-line Collection serwis sprzedaży on-line odzieży marki METAFORA, dostępny dla zarejestrowanych użytkowników - Klientów pod adresem www.metafora.net.pl w widocznej dla klienta zakładce e-SKLEP.

Towar – produkt oferowany do sprzedaży w Serwisie e-SKLEP zgodny z zamieszczonym opisem.

Rejestracja – proces zakładania indywidualnego Konta Klienta.

Konto – zapis informatyczny, utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Serwisu.

Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w Serwisie, umożliwiające Klientom gromadzenie wybranych Towarów. Wszystkie Towary w koszyku klient może dowolnie wymieniać i usuwać do momentu naciśnięcia klawisza „Wyślij jako zmówienie”. Poprzez naciśnięcie klawisza „Wyślij jako zamówienie” klient realizuje wolę zakupu wybranych do Koszyka towarów.

Zamówienie – narzędzie informatyczne dostępne w Serwisie, tworzone po zaakceptowaniu wybranych towarów do Koszyka poprzez naciśnięcie klawisza „Wyślij jako zamówienie” celem ich zakupu. Wysłanie Zamówienia rozpoczyna proces zakupu wybranych towarów u Producenta marki METAFORA.

Status zamówienia – aktualny etap realizacji zamówienia.

ARTYKUŁ 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Serwis e-SKLEP jest dostępny dla każdego Klienta bez logowania w zakresie oglądania towarów w nim oferowanych oraz gromadzenia ich w Koszyku. Proces zakupu i wysyłania Zamówienia może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały Rejestracji w Serwisie a następnie Zalogowały się.
 2. W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Serwisu poprzez podanie danych zawartych w formularzu oznaczonych gwiazdką. Klient sam ustala swoją Nazwę użytkownika oraz Hasło. Rejestracja w Serwisie jest czynnością jednorazową i bezpłatną. Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz.827) i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres

e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji. Potwierdzenie dokonania Rejestracji umożliwia Klientowi logowanie i dokonywanie zakupów w Serwisie.

 1. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji: Nazwy użytkownika oraz hasła.
 2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 3. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Serwis.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, jak również w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w kolejnym najbliższym dniu roboczym.
 5. Serwis jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 6. Po wybraniu w towarów, umieszczeniu ich w Koszyku, a następnie Wysłaniu jako zamówienie Klient zobowiązany jest do:

- wybrania jednego ze sposobów płatności proponowanego przez Serwis, oraz

- potwierdzenia pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Serwisem oraz przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia.

9. W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest to uiszczenia płatności w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia (decyduje data wpływu należności na konto).

     Wpłata należności powinna być dokonana na rzecz właściciela Serwisu – firmy:

   M-line Collection Bogusław Madej, 31-752 Kraków, ul. Blokowa 3

numer konta: 92 8589 0006 0000 0018 7554 0003

     W przypadku niezarejestrowania płatności w w/w terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna – sprzedaży.

 1. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon).
 2. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 3. Ceny podane w serwisie są cenami zawierającymi podatek VAT wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie na zamówieniu.

ARTYKUŁ 5. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3. Po dodaniu Towaru do Koszyka, potwierdzeniu woli jego nabycia oraz podaniu adresu do wysyłki, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Towar.

4. Płatności w ramach Serwisu dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej (przelew) lub „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki.

5. Płatności przelewem Klient dokonuje na konto bankowe firmy:

   M-line Collection Bogusław Madej , ul. Blokowa 3, 31 - 752 Kraków,

   prowadzone w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie,

   numer konta: 92 8589 0006 0000 0018 7554 0003

   W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

ARTYKUŁ 6. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
 4. W momencie przyjmowania zamówienia Serwis nie gwarantuje pełnej realizacji zamówienia. Jeżeli Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności towaru, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu zapłatę.
 5. Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień aż do wyczerpania zapasów. W przypadku gdy braki towarowe mają charakter przejściowy, Klient zostanie poinformowany o opóźnieniu wysyłki towaru, która nastąpi niezwłocznie po uzupełnieniu stanów magazynowych, nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty złożenia zamówienia.
 6. W przypadku zamawiania kilku towarów o różnym czasie dostępności, na życzenie Klienta zamówienie może zostać rozdzielone na osobne przesyłki, jednak ich koszty każdorazowo ponosi Klient. O chęci takiego zrealizowania zamówienia Klient powinien poinformować Serwis telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Jeżeli zamówienie kilku produktów nie będzie mogło zostać zrealizowane w ramach jednej przesyłki z przyczyn leżących po stronie serwisu, koszty kolejnych przesyłek pokrywa Serwis.
 8. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.metafora.net.pl pomiędzy Klientem a Serwisem Metafora prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
 9. Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .
 10. Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
 11. Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi sklepu internetowego METAFORA i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 12. Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 13. Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata
 14. Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
 15. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.
 16. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie (np. rozerwana taśma lub pudełko) Klient zobowiązany jest otworzyć przesyłkę przy kurierze, sprawdzić jej kompletność oraz sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół. O zaistniałej sytuacji Klient ma zawiadomić Serwis w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych .
 17. Wszystkie przesyłki ubezpieczone są do kwoty 5 000,00 PLN.
 18. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów jak poniżej. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
 1. dostawa za poprzez firmę kurierską.
 1. sprawdzeniu przez M-LINE COLLECTION kompletności wysłanych danych,
 2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

TABELA KOSZTÓW

Forma wysyłki

Przelew
(zł brutto)

Za pobraniem (zł brutto)

Przewidywany czas dostawy wysyłki*

Poczta Polska:

9,50 zł

nie dotyczy

3-5 dni

FEDEX Kurier:

15,00 zł

17,00 zł

1 dzień

ARTYKUŁ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.

2. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

3. Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego M-LINE COLLECTION, każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

4. M-LINE COLELCTION zgłosił zbiór o nazwie „Zbiór Danych Klientów sklepu internetowego metafora.net.pl” do GIODO (wniosek nr 19650813) i oczekuje na nadanie księdze numeru.

ARTYKUŁ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres „ Sklep Internetowy M-LINE COLLECTION, ul. Blokowa 3, 31-752 Kraków,

     Tel kontaktowy: +48126433565

2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny który jest do pobrania w zakładce „do pobrania: pod nazwą „Wniosek reklamacyjny”.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

ARTYKUŁ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy (towaru) w posiadanie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór jest do pobrania w zakładce „do pobrania: pod nazwą „Formularz odstąpienia od Umowy”. Formularz ten nie jest obowiązkowy, wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową lub pocztą.

2. Serwis zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób.

3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp). Odesłany towar nie może być używany przez Klienta.

Jeżeli Klient nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Serwis nie będzie zobowiązany do zachowania terminu określonego w art. 9 pkt 2.

4. Klient, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej lub pocztą.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwało Klientowi, jeżeli będzie zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł brutto.

ARTYKUŁ 10. WYMIANA TOWARU

1. Klient może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres: M-LINE COLLECTION, ul. Blokowa 3, 31-752 Kraków - formularz Wymiany wraz z wymienianym towarem. Formularz Wymiany jest do pobrania ze stromy www.metafora.net.pl w zakładce „do pobrania:”.

2. Podstawą skorzystania z wymiany towaru jest dostarczenie przez Klienta wraz z towarem dowodu zakupu ( paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp).

3. Przewidywany czas wymiany to 14 dni roboczych.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Klient, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek pocztowych.

ARTYKUŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do:
 2. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
 1. wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,
 2. zmiany oferty sklepu internetowego METAFORA